Privacy

Verklaring over de informatieplicht
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is bijzonder belangrijk voor ons. Wij verwerken uw gegevens daarom uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (AVG, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Neem contact met ons op
Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of per e-mail, dan worden de door u verstrekte gegevens 32 maanden bij ons bewaard voor de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Cookies
Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.

Wij gebruiken cookies om ons aanbod gebruiksvriendelijk te maken. Sommige cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Ze stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Als u dit niet wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies en dit alleen in individuele gevallen toestaat.

Als cookies zijn gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics
Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod door Google worden verzameld en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de of

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

U gebruikt deze Google Analytics OptOut-link.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https:/ / adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Links naar andere sites
De website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites.

Jou rechten
Informatie, verwijdering, blokkering
U heeft in principe het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswet of uw gegevensbeschermingsrechten op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

Consumenten hebben de mogelijkheid om klachten in te dienen bij het online platform voor geschillenbeslechting van de EU: http://ec.europa.eu/odr. Eventuele klachten kunt u ook naar bovenstaand e-mailadres sturen.

U kunt ons bereiken via de volgende contactgegevens:

Sun Apartments
Obergaimberg 17
9905 Gaimberg (AT)
Telefon: +43 676 372 3360
E-mail: info@sun-apartments.at